Svenska dialekter | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Litteratur
 • G
 • 2
 • 576
 • PDF

Svenska dialekter | Utredande text

En utredande text som tar upp och redogör för svenska dialekter. Dessutom jämför texten dessa dialekter med språkbruk och dialekter i Uganda.

Utdrag

En dialekt är en språkart som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område men egentligen är det ingen självklarhet var gränserna mellan olika dialekter går. I Sverige finns många olika dialekter men numer talas det mycket om Smålandskan och Gotlandskan. Men enligt institutet för språk och folkminnen har språkforskare dock kunnat dela in dialekterna i större huvudområden. Det har gjorts utifrån ett antal viktiga dialektdrag, som ganska väl sammanfaller i sin utbredning. Den vanligaste indelningen består av sex områden:
Sydsvenska mål: Skåne, Blekinge, södra Halland, södra Småland
Götamål: Västergötland, Dalsland, Bohuslän, norra Halland, nordvästra Småland, sydvästra Östergötland, Värmland
Sveamål: Uppland, Dalarna, Gästrikland, ... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska dialekter | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-13
  det var sådär och lite kort
 • 2015-09-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  valdigt braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ass sss sssss xx xxxxxxxx