Svenska - ett språk i förändring | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 4
  • 1155
  • PDF

PM (Promemoria): Svenska - ett språk i förändring | PM

Ett PM om det svenska språket som är i ständig förändring. Eleven skriver bland annat om den äldre nysvenskan och Olof von Dalin som påverkade svenskan genom veckotidningen "Then Swänska Argus".

Utdrag

Det svenska språket har en lång historia av utveckling och förändring . Under de fem olika epoker sedan språket fick benämningen svenska har mycket hänt. Från runsvenskan till nusvenska som vi har i idag, har alla bidragit med byggstenar till det svenska språket vi både pratar och skriver just nu. Precis som många, kända som okända, händelser har bidragit till språkets utveckling genom historien, kommer det att fortsätta ske även i framtiden. Vilket leder mig till min frågeställning: Hur har det svenska skriftspråket förändrats historiskt?

Drygt 10 miljoner människor i världen talar idag språket svenska. Språket som många pratar dagligen och associerar med svenska har inte alltid sett ut eller låtit som det gör idag - trots att det haft namnet svenska. I artikeln ”Vad är svenska?” av Tore Janson, publicerad i Språktidningen (år 2012) menar han att “svenska” endast är en beteckning på ett språk, och att själva språket ifråga kan förändras utan att det påverkar själva namnet. Janson skriver i sin artikel att för att ett namn på ett språk ska bestå gäller det bland annat att staten den tillhör är långvarig och framgångsrik. Ett dela samma språk är även en viktig del för samhörighet och kultur bland människor, det menar skribenten Tore Janson i sin artikel... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska - ett språk i förändring | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.