Den svenska familjen | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 751
  • PDF

Den svenska familjen | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om den svenska familjen, som diskuterar vad begreppet familj betyder och har betytt i Sverige. Detta jämförs med begreppet familj och hur det tolkas ut i Kina. Kärnfamilj, samboskap och Sveriges könsneutrala äktenskapslag diskuteras.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Den svenska familjen - Hur familjer kan se ut i Sverige
- Kärnfamilj
- Samboskap
- Könsneutral äketenskapslag
- Skilsmässor
- Ombildade familjer

Utdrag

Jag har länge funderat på att skriva en artikel om den svenska betydelsen av begreppet familj. Jag tycker att begreppet har helt olika betydelse i jämförelse med kinesisk syn på det. Ni som är främmande med svensk kultur, kanske kommer att bli förvånade. Jag ska beskriva på några olika aspekter om begreppet familj i Sverige vilket består av kärnfamilj, samboskap, skilsmässor, ombildade familjer, könsneutral äketenskapslag och blandfamiler.

Kärnfamilj

Fram till mitten av 1950-talet ingick en mor, en far, deras gemensamma barn och släktingar i begreppet familj vilket är liknande som numera kinesisk betydelse. Emellertid består en kärnfamilj nuförtiden av endast en far, en mor och deras barn. Jag tyckte det var svårt att förstå den besynnerliga svenska betydelsen av vilka som ingår i en familj eftersom det i Kina är mycket viktigt att hålla bra relationer mellan släktingar där även svärförädrar och deras släktingar ingår. Det känns frånvarande att släktingar inte räknas in i familj... Köp tillgång för att läsa mer

Den svenska familjen | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-06-02
    tackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk