Svenska kvinnors rösträtt | Vetenskaplig undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Historia 1b
  • A
  • 12
  • 3360
  • PDF

Svenska kvinnors rösträtt | Vetenskaplig undersökning

Vetenskaplig undersökning i Historia 1b om svenska kvinnors rösträtt, svensk historia och feminism.

Frågeställingar
• Hur såg samhället ut innan kvinnans rösträtt infördes?
• Hur såg processen ut till kvinnans rösträtt? Varför uppkom rörelsen just på den här tidpunkten?
• Hur har dessa reformer påverkat dagens samhälle?

Elevens kommentar

Utveckla frågeställningarna.

Innehåll

1. INTRODUKTION SIDA 3-4
1. Inledning och Syfte
2. Frågeställningar
3. Metod och Material
2. BAKGRUND SIDA 4-5
3. AVHANDLING SIDA 5-10
3.1 Hur såg samhället ut innan kvinnans rösträtt infördes?
3.2 Hur såg processen ut till kvinnans rösträtt?
Varför uppkom rörelsen just på den här tidpunkten?
3.3 Hur har reformerna påverkat dagens samhälle?
4. ANALYS & SLUTSATS SIDA 10-11
KÄLLFÖRTECKNING

Utdrag

Syfte
Syftet med min historiska undersökning är att analysera och belysa Sveriges kvinnohistoria och kvinnornas kamp till den allmänna rösträtten.
Jag valde just denna händelse av intresse för den feministiska kampen till jämställdhet, när kvinnan och mannen har lika förutsättningar och möjligheter. Jag vill belysa rösträttskvinnorna och ta upp deras bidrag i kampen. Jag intresserar mig för hur världen såg ut i deras ögon och deras intention med kampen.
Min undersökning kommer att bestå av en analys av samhället från början av den feministiska revolutionen till idag.

Metod och Material

För att utföra min vetenskapliga undersökning om kampen till kvinnans rösträtt utgår jag ifrån ”Rösträtten 80 år”, Jönsson, Christer (red.), Rösträtten 80 år: forskarantologi, Justitiedepartementet, Stockholm, 2001. Jag kommer även att använda mig av artiklar och internetlänkar. För att undersöka kampen till den kvinnliga rösträtten kommer jag att lägga upp min undersökning kronologiskt.
Forskaratologin, Rösträtten 80år, är utgiven av justitiedepartementet, organisationen som håller koll på rättsväsneliga myndigheter i Sverige. Syftet med boken är att hylla den väl fungerande demokratin i Sverige och att belysa bakgrunden mer eller mindre objektivt. I boken har flera människor talat, bland annat professorer, docenter och doktorander, och alla har gett olika perspektiv och synsätt på ämnet. Jag har även jämfört källan med andra källor. Jag anser att denna källa är relevant och trovärdig eftersom att den är utgiven av regeringskansliet, justitiedepartementet. Jag drog slutsatsen att källan är aningen tendentiös eftersom att är skriven av optimistiskt inställda personer till ämnet, men tack vare att alla ger ... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska kvinnors rösträtt | Vetenskaplig undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.