Svenska och somaliska | Tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • Godkänt
  • 2
  • 596
  • PDF

Svenska och somaliska | Tal

Ett tal där eleven informerar om svenskan och somaliskan. Eleven kommer bland annat in på språkens ursprung och ordklasser, samt likheter och skillnader mellan språken.

Studienets kommentar

Notera att det finns många språkliga förbättringsmöjligheter när det kommer till stavning, grammatik och ordföljd.

Utdrag

Somaliska och Svenska har inte stora likheter och skillnader, det beror på bland annat att språket är uppbyggt och har helt olika uttal, tonfall och betoning. Alfabeten skiljer sig åt, även vokalerna och ordföljden. Svenskan har 29 bokstäver medan i somaliskan har 26 bokstäver i alfabetet.

Svenskan är ursprungligen från Europa och Somaliskan från Afrika, Sverige och Somalia är inte så stora länder men har spridit språket en bit över både Europa och Afrika. Somaliska är ett officiellt språk bara i Somalia men talas även i Djibouti och även delar av Kenya och Etiopien medans svenskan talas i scandinavium och finland och ålands som är svenska en av deras officiella språk. Svenska tillhör de indoeuropeiska... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska och somaliska | Tal

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2020-09-18
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3