Den svenska polisens effektivitet | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 9
  • 1666
  • PDF

Gymnasiearbetet: Den svenska polisens effektivitet | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som avser att undersöka om den svenska polisens utredningsarbete kring brott har blivit mera effektivt de senaste åren. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställning: Vilka ekonomiska satsningar har gjorts inom polisväsendet under de senaste åren för att nå en ökad brottsutredningskapacitet?

Innehåll

Har den svenska polisen tappat fotfästet kring de kriminella busarna?

Sammanfattning
Abstract
1Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
2 Metod
2.1 Källkritik
2.2 Avgränsning
3 Resultat
4 Diskussion/analys
5 Utvärdering
6 Källförteckning

Utdrag

BRÅ beskriver att planeringen för hur polisen skulle hantera de inkomna resurserna och hur de skulle användas var varierat mellan polisdistrikten. Alla distrikt hade det inte lika lätt, där dem inte hade tänkt igenom helt hur de skulle använda samt fördela resurserna. Många av de anställda på polismyndigheten upplevde att vägledningen från regering och rikspolisstyrelsen angående resursfördelningen var otydlig och svår att följa. BRÅ påpekade i sin rapport att polisen har bristande kunskaper och behöver därmed... Köp tillgång för att läsa mer

Den svenska polisens effektivitet | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.