Svenska rättsväsendet | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • E
  • 2
  • 644
  • PDF

Svenska rättsväsendet | Frågor och svar

Frågor med enklare svar kring det svenska rättsväsendet. Fokus ligger bland annat på vad polis och åklagare har för arbetsuppgifter, samt vad begreppen "överklaga", "dom" och "prövningstillstånd" innebär.

Notera att källor saknas.

Innehåll

RÄTTEN OCH SAMHÄLLET
- Vad är polisens uppgift?
- Nämn en av åklagarens tre uppgifter?
- Vad gör ekobrottsmyndigheterna?
- Nämn två saker som brottsförebyggande rådet gör?

Utdrag

"Förundersökningen börjar med olika förhör med folk som vet nått om det misstänkta brottet. Syftet med detta är att försöka ta reda på vilka de inblandade är samt vad det är som har hänt. För att komma fram till de här frågeställningarna kan poliser använda sig utav spanare, som följer efter de misstänkta eller av en kriminal tekniker som är en vidarutbildad polis som undersöker brottsplatser och letar ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska rättsväsendet | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.