Svenska språket om 100 år | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 691
  • PDF

Svenska språket om 100 år | Diskuterande text

En diskuterande text om den svenska språkutvecklingen, där eleven reflekterar kring hur det svenska språket kommer se ut om 100 år. Fokus ligger bland annat på hur man tilltalar varandra, graden av formalitet, digitala influenser, engelskans fortsatta påverkan och framväxten av ytterligare sociolekter.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Jag tror att vi kommer få se en fortsatt utvidgning av de språkliga normer som upprätthåller det informella och personliga sättet att uttrycka sig i samhället. Om 115 år kommer vardagsspråk vara kutym även i de mest formella sammanhang. Myndigheter, företag och politiker har år 2115 insett att det gäller att formulera sig enkelt och konkret för att alla ska kunna snappa upp deras budskap. Byråkraters tävling om inbördes beundran kommer inte handla om den som är mest diffus kommunikativt, utan om vem som... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språket om 100 år | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.