Svenska språkets förändring | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 3
 • 1138
 • PDF

Svenska språkets förändring | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om det svenska språkets förändring över tid med fokus på andra språks inflytande på svenskan. Utgår från frågeställningarna:

- Vilka språk har haft ett inflytande på det svenska språket?
- Varför har dessa språk haft ett inflytande?

Notera att arbetet har språkliga förbättringsmöjligheter.

Innehåll

Svenska språkets förändring

- Sammanfattning
- Inledning
- Frågeställningar
- Metod
- Material/Källkritik
- Bakgrund
- Slutsats

Utdrag

Detta ämne är väldigt intressant just för att alla vi människor som bor i Sverige är med och utvecklar just detta språk. I denna rapport får du reda på hur vårt ordförråd i det svenska språket har utvecklads och blivit på det sättet som det är idag. Du får även reda på vilka språk som har haft ett stort inflytande i det svenska ordförrådet. Det är även väldigt intressant att få en förståelse om hur och... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets förändring | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivit och jag fick en förståelse om texten