Svenska språkets framtid | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 2
  • 836
  • PDF

PM (Promemoria): Svenska språkets framtid | PM

Eleven har skrivit ett PM och frågat sig hur det svenska språket kommer att se ut om 100 år. Eleven tar upp engelskans inflytande och hur det kan ändra svenskan.

Lärarens kommentar

Det är ett mycket bra pm du skrivit. Du visar upp stor skicklighet i språket och skriver, med något enstaka undantag, en mycket jämn och välformulerad text.

Du tänka på att använda dig av begrepp vi lärt oss, även om de inte används i källorna du använder. Exempelvis "prestigespråk" som används i andra texter vi läst skulle du med fördel kunnat använda dig av.

Utdrag

Det svenska språket är över 1000 år gammalt och talas idag av över 8,5 miljoner människor. Över denna period har språket gått igenom alla möjliga sorts reformer, allt ifrån att byta bokstäver i dess alfabet till övergripande stavningsreformer. Jämfört med dessa 1000 år av förändring ändras språket idag inte lika mycket, men i likt alla epoker oroar sig ändå folk lika mycket för språkets framtid. Denna oro saknar definitivt inte belägg, för vem vet vad som har hänt med svenskan om 100 år?

Att samhällets utveckling ska bidra till språkets är det en del som tror, bland annat genom teknikens raska takt framåt. Språkvårdaren Rickard Domeij menar i artikeln “Tekniken är inget hot mot det svenska språket” (dn.se, 2011) att det mest revolutionerande är att vi skriftspråket har influerats av talspråket. Kommunikationen via skrift är nu så snabb att vi skriver likt vi skulle talat, i samma situation. Vi skriver fortfarande på olika sätt i olika situationer, vilket dock ungdomar redan är medvetna om, enligt studier. Domeij vill .... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets framtid | PM

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-10-28
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3