Svenska språkets framtid | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 588
 • PDF

Svenska språkets framtid | Utredande text

En utredande text om svenska språkets framtid. Eleven diskuterar svenska språkets framtid och hur olika faktorer som t.ex teknik och sociala medier påverkar det. Ett flertal olika artiklar lyfts fram för att diskutera ämnet.

Lärarens kommentar

Referera mindre och dra fler självständiga slutsatser.

Utdrag

Av språkhistorien kan vi lära att svenska språket inte är statiskt, det förändras hela tiden. Vilka förändringar kommer svenskan att troligen att uppvisa i framtiden? Vad säger språkexperterna om svenskans framtid?

Den främsta faktorn till förändring i det svenska språket är påverkan av andra språk. I Ulf Telemans artikel ”Svenska språket: Allt mindre svenskt” (www.ne.se, 2001-03-08) konstateras det att tjugo procent av alla nya ord i ”Nyordsboken” (utgiven av Svenska Språknämnden) har under den senaste femtonårsperioden på olika sätt mottagits från engelskan. De internationella företagen har... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets framtid | Utredande text

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska bra. Hjälpte mig till min egen uppsats
 • 2015-09-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  tackkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2017-04-28
  bra resonemang i text
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra resonemang i texten.