Svenska språkets historia | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Svenska språkets historia | Fördjupningsarbete

Ett enklare fördjupningsarbete om det svenska språkets historia. Eleven undersöker språkförändringar i Sverige genom tiderna, med avstamp i följande svenska språkepoker: urnordiska, runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska och nusvenska.

Innehåll

SVENSKA SPRÅKETS HISTORIA
- Sammanfattning
- Inledning
- Metod
- Bakgrund
- Urnordiskan
-- Ljudförändringar under urnordiskan
- Runsvenskan
-- Runsvenskan förändras
- Fornsvenskan
-- Ordföljd och böjningsmönster
- Äldre nysvenska (1526-1732)
- Yngre nysvenska (1732-1900)
-- 1700-talet
-- 1800-talet
-- Språkinflytande på nysvenskan: Tyska, Franska, Engelska
- Nusvenska (1900 och framåt)
- Slutsats/analys
- Källförteckning

Utdrag

Vad händer med det svenska språket?? Hur har det utvecklats genom tiderna?
Nedan får du en liten inblick i hur svenska språket utvecklats från första början i det urnordiska, till idag med uttal och skrift. Allt som skett bakåt i tiden påverkar oss idag på olika sätt så även språket. Idag använder man språket på ett helt annat sätt än på 800-talet. Även andra länder har påverkat vårat tal och skrift, vi kan lätt se tillbaka på antiken då det handlade mycket om dramatik, lyrik och epik då texterna ofta gick på vers och skulle roa människorna, vilket vi ha tagit vara på genom tiderna. Det har både ifrågasatts, kritiserats och använts av olika författare genom de olika tids epokerna. Idag är allt mycket lättare och man tar till sig nya ord via internet, tv mm och det skapas ny historia i språket varje dag.
Syftet med den här uppsatsen är att man som läsare kan se utvecklingen med språket och ställa sig frågan finns det något tillbaka i tiden som man forfarande använder eller har hela språket förändrats.

Metod
Jag började med att lyssna på hur min familj använde olika utryck och märkte snabbt hur olika vi pratade, jag reflekterade på hur många slang ord mina barn använde och jämnförde med hur jag pratade som ung. Vilket fick mig att åka och prata med min pappa och fråga honom om språk förändringar och slang... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets historia | Fördjupningsarbete

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Du hade bra fakta igenom olika källor och du hade en bra struktur på hela arbetet
 • 2017-05-08
  hjälp förberedande bra och tacksamt
 • 2017-02-21
  Bra fakta och struktur genom hela arbetet
 • 2015-05-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  oh , tack det behövde jag en sån