Svenska språkets historia | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hantverksprogrammet (HV) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 3
  • 1595
  • PDF

Svenska språkets historia | Sammanfattning

En överskådlig sammanfattning över den svenska språkutvecklingen. Fokus ligger på den indoeuropeiska språkfamiljens historia och utvecklingen från runsvenskan till nusvenskan, där eleven beskriver vad som utmärker varje språkepok. Vidare så diskuteras den samtida språkutvecklingen och influenserna från andra språk och ny teknik.

Notera att källförteckning saknas.

Innehåll

- Den indoeuropeiska språkfamiljen
- Runsvenskan
- Fornsvenskan
- Äldre nysvenska
- Yngre nysvenska
- Nusvenska
- Vad är det egentligen som har förändrat det svenska språket så pass mycket i dag?

Utdrag

Språk är nyckeln till att kommunicera med andra människor. Språk är ett redskap för att förstå och lösa situationer. Man kan även uttrycka känslor och berätta om drömmar. Vad betyder svenskan för oss egentligen? Hur såg det svenska språket ut förr och hur ser det ut idag? Hur och varför förändras vårt språk?

För att få reda på detta krävs fakta om svenska språkets historia och utveckling. Jag har valt att samla fakta från boken Svenska impulser 3 och sedan kompletterat det med detaljer från andra källor. Visste du till exempel att det svenska språket funnits i åratal men har inte alltid hetat svenska?

Den indoeuropeiska språkfamiljen är den största språkfamiljen i hela världen. Den har fler än tre miljarder modersmålstalare och de olika språken som talades i Europa och vissa delar av Asien tillhör den språkgruppen. Svenskan hör alltså till den indoeuropeiska språkfamiljen. För cirka 4000 år sedan utgjordes det indoeuropeiska språket av människor som talade ett liknande språk. De spred sig runt om i Europa och vissa delar av Asien. Det gemensamma språket förändrades genom att de stötte på andra människor vilket resulterade till att olika dialekter skapades som slutligen blev olika språk. Ett utav dessa språk kom till norra Europa och kallades för urgermanska. Det urgermanska språket låg som en grund för urnordiskan som användes av vikingarna. Under 800-talet splittrades det urnordiska språket och några hundra år senare skapades svenskan, norskan, danskan och isländskan. Dessa fyra språk är även nära släkt med varandra... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets historia | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.