Svenska språkets roll i Sverige | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • C
  • 2
  • 709
  • PDF

PM (Promemoria): Svenska språkets roll i Sverige | PM

Ett PM om svenska språkets roll i Sverige. Eleven tar utgångspunkt ur Tore Otterups text "Jag känner mej begåvad bara". Här skriver Otterup om hur många andra språk får allt större betydelse i Sverige.

Utdrag

I språklagen som antogs den 1 juli 2009 gjordes svenskan till Sveriges officiella språk. De flesta svenskar har svenska som modersmål, men gruppen som inte har det växer. Även de som behärskar andra språk nästan lika bra som svenskan blir fler; svenskarna reser mycket och har många internationella kontakter via jobb och sociala medier till exempel. Hur ser egentligen svenska språkets roll ut i förhållande till andra språk i Sverige – idag och i framtiden?

I kapitlet ”jag känner mej begåvad bara”, utdragen ur Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde (2005). Skriver Tore Otterup om svenska språkets betydelse i det nya svenska samhället och ökningen av olika främmande språk som Engelskan, Tyskan och Franskan till exempel. Otterup tar till hjälp av en undersökning som han genomförde för att få en bild av hur informanterna ser på olika språk och dess.... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets roll i Sverige | PM

[0]
Inga användarrecensioner än.