Svenska språkets stavningsnorm | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Teknik 1
  • C
  • 2
  • 564
  • PDF

Svenska språkets stavningsnorm | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om hur det svenska språkets stavningsnorm har vuxit fram. Eleven lyfter viktiga personer och perioder som har haft betydelse för skriftspråkets utveckling.

Utdrag

På 1700-talet fanns det igen egentlig stavningsnorm i Sverige. Skribenter stavade samma ord på olika sätt. Med tiden har stavningen kommit att bli mer och mer reglerad. Varför behövs vår svenska stavningsnorm i dag?

Lars Melin skriver i sin bok ”Människan och skriften” (2000), att skribenterna vill ha en fast skrivnorm. Melin förklarar att på 1600-talet fanns det t.ex. runt elva sätt att stava och: oc, og, ogh, ock, okk, å, åg, åkk, ågh. Detta skapade en valfrihet hos skribenten men samtidigt förvirring och missförstånd hos läsaren. Snart skulle detta underlättas då skribenter vid mitten av 1700-talet tvingades anpassa sig till läsarna. Anledningen var att massproduktion av text började i Sverige i form av tidningar och magasin. Läsarna blev fler och fler och skribenterna för få, detta gjorde att läsarnas synpunkter blev viktigare och på så sätt fick tryckerier, tidningar och kanslier enas om ett och samma skriftspråk med riktlinjer för stavning, bokstavstyper, skiljetecken o.s.v. allt... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets stavningsnorm | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.