Svenska språkets utveckling under 1900-talet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Svenska 2
 • A
 • 3
 • 1019
 • PDF

Svenska språkets utveckling under 1900-talet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om svenska språkets utveckling under 1900-talet. Bland annat beskrivs förskjutningen från formellt skriftspråk till talspråk, ändrad stavning och du-reformen.

Innehåll

- Svenskans utveckling under 1900-talet
- Svenska språkets framtid
- Mina reflektioner
- Källförteckning

Utdrag

Den första stora reformen skedde år 1906 då de gamla pluralformerna av verben försvann för alltid. Förr skrev man ”Jag gick” men ” Vi gingo” men efter 1906 gällde ”Vi gick”. Vissa stavningar avskaffades också, f,fv och hv skrevs nu med ett v och istället för dt användes nu t eller tt. Skriftspråket förenklades och blev mindre formellt, förkortningar av ord skedde, så istället för ”tager” skrev man nu ”tar” och ”skall” förkortades till ”ska”.
År 1925 slog radion igenom och de fina språket som användes i sändningarna blev ett ideal om hur svenskan borde talas. Detta medförde att... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets utveckling under 1900-talet | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Eleven väcker intresse hos läsare och underhåller en under hela läsningen. Reflektion kring språkets framtid inspirerar hur vi bör vårda vårt språk.
 • 2015-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra, allt fanns med!!