Svenska språkets utveckling | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • B
 • 5
 • 2007
 • PDF

Svenska språkets utveckling | Essä

Essä som svarar på frågeställningen:
"Hur har svenska språket utvecklats och hur kommer det att se ut i framtiden?"
En kronologisk framställning av det svenska språkets utveckling från 1200-talet och fram till idag.

Lärarens kommentar

"Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser kring språkutveckling"

Elevens kommentar

Jag hade kunnat anpassa uppsatsen efter syftet lite mer, jag ligger på C-nivå inom de ramarna. Det var det som avgjorde att jag inte fick ett A enligt min lärare.

Innehåll

Svenska är ett namn, inget språk
Svenskan blir enklare, tack vare Olof von Dalin
Kristendomen, andra språk och tekniken utvecklar svenskan
Källkritik

Utdrag

Alla språk förändras med tiden och det gör även det svenska språket. Den svenska vi använder idag är inte densamma som vi använde för 100 år sedan. Språket låter dessutom annorlunda beroende på var i Sverige du befinner dig. Det är till exempel stor skillnad mellan hur en lapp och en stockholmare pratar, kanske till och med så stor skillnad att de har svårt att förstå varandra. Men hur har den svenska språkutvecklingen sett ut och vilka faktorer ligger bakom? Genom att jämföra hur skrivna texter har förändrats genom tiden så finns möjligheter till att få en bild av dessa förändringsfaktorer och dessutom upptäcka mönster som man kan använda till spekulationer kring den framtida språkutvecklingen. Hur kommer vi egentligen prata om några hundra år?

--

Någonting jag kan konstatera efter att ha undersökt frågeställningarna är att svenskan påverkats väldigt mycket av andra språk genom tiden. Låneord har till exempel importerats i stora mängder. Denna utveckling tror jag kommer att fortsätta i framtiden pga. samma anledning som varit sedan tidigare, nämligen att våra tekniker blir bättre och bäddar därmed för bättre internationella kommunikationsmöjligheter. Sociala medier uppdaterar oss exempelvis med information där andra språk än svenska förekommer. Många svenska företag har multinationella verksamheter och då kan fler svenskar komma i kontakt med andra språk i vardagen. Så länge det finns möjligheter för olika språk att komma i kontakt med varandra, vilket det gör i dagens globala samhälle, tror jag att det kommer bli vanligare med effekter från främmande språk.

--

Kristendomen, andra språk och tekniken har bidragit till svenskans utveckling. Bibelns boktryckarkonst gav stavningsreformer och därmed strukturer i skriftspråket. Andra språk har försett svenskan med låneord som vi använder oss av ofta i dagens moderna svenska samhälle. Den utvecklande tekniken har dessutom bidragit till bättre internationella kommunikationsmöjligheter som i sin tur gör det lättare för svenskan att komma i kontakt med andra språkkulturer.
I framtiden tror jag att svenskan kommer ta emot allt fler låneord med tanke på den välutvecklade tekniken och moderniseringen av världens olika samhällen. Sverige tar dessutom idag emot väldigt många invandrare som bär med sig andra språkkulturer som jag definitivt tror kan påverka svenskans framtida utveckling. Jag kan också tänka mig att svenskan privatiseras mera med tiden och blir ”enklare” då denna typ av svenska är lättförståelig för många svenskar idag och då svenskan har blivit mer och mer privatiserad sedan Dalins tid... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets utveckling | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra innehåll!