Svenska språkets utveckling och framtid | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 9
  • 1855
  • PDF

Svenska språkets utveckling och framtid | Rapport

En rapport med syfte att analysera svenska språkets utveckling och framtid ur flera perspektiv.

Frågeställningar
• Kommer det svenska språkets utveckling att bli mer påverkad av politiska beslut istället för den naturliga utvecklingen?
• Kommer dialekterna att försvinna?
• Hur kommer det svenska språket att påverkas av globaliseringen i framtiden?
• Vad kan vi lära oss från dåtiden om framtiden?

Innehåll

1. Inledning
1.1. Syfte och frågeställning
2. Bakgrund
3. Metod
4. Resultat
5. Diskussion
6. Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

1. INLEDNING
Hur kommer svenska språkets utveckling och framtid se ut? Det är en intressant fråga som forskare och andra människor har intresserat sig i århundraden. För att förstå framtiden är det bra att se även lite på dåtiden. Eftersom svenska språket har inte bara utvecklats naturligt. Redan år 1541 tillkom en ny bibelöversättning under Gustav Vasa i ett försök att standardisera den skrivna svenskan 1. Även om det handlade om den skrivna svenskan så påverkade det själva språket också.
Framtidens svenska påverkar oss alla som lever, speciellt oss unga då vi kommer se förändring i språket under våra liv. Egentligen är det inte konstigt. Att ett språk förändras och utvecklas är helt naturligt.
I Svenska Institutet går det att läsa följande: ”Sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer informellt språk, i både tal och skrift, med ökat bruk av vardagliga ord, slang, svordomar och dialekt … tydligast är det informella språket i snabba medier som chatt, sms och e-post, där man ofta skriver snabbt och slarvigt och med korta, ofullständiga meningar och många förkortningar. Vissa drag slår även igenom i massmedierna, inte minst i tv, reklam och bloggar” 2.
Det är alltså helt naturligt att räkna med svenska språkets förändring. Men det som är intressant är just hur det kommer att ske. I denna uppsats kommer jag därför att fokusera på just hur och inte varför.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att problematisera och analysera svenska språkets utveckling och framtid ur flera perspektiv. Jag vill genom texten uppnå och påvisa vilka olika framtider det finns för svenska språket. Då det inte går att lämna en klar svar i detta ämne så kan man avgränsa framtids scenarier till dem mest troligaste eller den mest troliga.

1.
2. BAKGRUND
Det har gjorts flera studier om svenska språkets framtid. Redan år 1906 skrev författaren O.C. Kjellberg som var stiftare av Svenska riksspråkförbundet i framtidens språkstudium följande varning: ”Endast i ett land i hela den civiliserade verlden går språkrörelsen i motsatt riktning den fosterländska. Det är i det avancerade Sverige, som blifvigt så långt efter i språkutvecklingen” 3.
För O.C. Kjellberg var språket fundamentalt och situationen i Sverige ohållbar. Han tyckte... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets utveckling och framtid | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.