Det svenska språkets utveckling | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 19
 • 4675
 • PDF

Det svenska språkets utveckling | Rapport

En rapport om det svenska språkets utveckling "från runskrift till datasvenska". Fokus ligger bland annat på de olika språkepokerna (runsvenska, fornsvenska, äldre nysvenska, yngre nysvenska, nusvenska), influenser från andra språk, samt vilken typ av förändring det svenska språket står inför idag.

Lärarens kommentar

Jag tycker att din uppsats är väldigt bra. Språket är bra, dispositionen är bra och innehållet är bra. Uppsatsen tappar lite spets på att din frågeställning är för bred. Du borde ha delat upp den på flera olika frågor. Förslagsvis efter de undersökta epokerna. Språket är mycket bra. Jag kan inte riktigt skaka av mig känslan att du ibland kanske har använt lite väl mycket ord, fraser och meningar från källmaterialet, men jag litar på dig. Överlag så är det en mycket väl genomförd uppsats, som förmodligen, med viss bearbetning skulle funka bra på vilket universitet som helst. Bra jobbat!

Innehåll

FRÅN RUNSKRIFT TILL DATASVENSKA: VAD VÄNTAR HÄRNÄST? - En analys av det svenska språkets utveckling
1. Inledning 1
1.1 Syftet med arbetet 2
1.2 Frågeställning 2
1.3 Definition av centrala begrepp 2
1.4 Metod 2
1.5 Källkritik 3
1.6 Avgränsningar 3
2. Resultat 4
2.1 Hur har det svenska språket utvecklats genom tiden? 4
3. Diskussion 11
4. Källförteckning 15

Utdrag

"Nusvenskan infaller mellan 1900-talen fram till nutid. Under 1900-talet blev ett standardiserat talspråk var människas egendom i Sverige. Dialekterna är inte lika starka och utmärkande nu som då efter att folk i stor utsträckning lämnat de mindre bebyggelserna och valt att flytta in till tätorterna. Det finns en del exempel på hur de lokala talspråken standardiserats och ett av dessa exempel är pronomenet ”dom” som dessförinnan bara anträffats inom vissa dialekter men används nu av de flesta svenskar i tal (motsvarande skriftens de och dem). Radio och TV har visat för folket hur den ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Det svenska språkets utveckling | Rapport

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2017-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jag tycker språket inte håller kvaliten för en vetenskaplig uppsats (Rapport). Helst ska det inte finnas några "man", "jag" över huvudtaget. Innehållet av slutsatsen var däremot mycket intressant
 • 2015-11-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mö bra! Välgrundade åsikter med utförlig källhänvisning och en bra disposition.
 • 2017-03-04
  Skriven av Studerande på Termin 8
  Intressant, i kommande uppsatser kan du tänka på ordvalet.
 • 2017-02-18
  Bra rapport, förklarar mycket,