Svenska språkets utveckling | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 4
 • 886
 • PDF

Svenska språkets utveckling | Sammanfattning

En kort sammanfattning som ger en bra historisk överblick över det svenska språkets förändring från språkets födsel till idag.

Innehåll

- Svenska språket - Då, nu, i framtiden!
- Källförteckning

Utdrag

De flesta språk runt om i världen är besläktade med ett eller flera språk. Förändringar sker i de olika språken hela tiden på grund av händelser som sker längs tidens gång. I denna text kommer det att reflekteras kring varifrån det svenska språket kommer, var förändringar i det svenska språket kommer ifrån och även en inblick i hur det svenska språket kan se ut i framtiden.
Världens språk brukar delas in i olika språkstammar, där vi kan se var språken ursprungligen kommer ifrån. Det svenska språket sätts in under den indoeuropeiska språkstammen, tillsammans med de europeiska och fornindiska språken. En förklaring till att Svenskan hamnat där är att det fanns ett folkslag som är förfäder till européer, indier och iranier, de så kallade indoeuropéerna. Indoeuropéerna spred sedan ut sig och de som hamnade i Västeuropa kallades Germaner och pratade ett gemensamt språk, Germanska. Efter en tid splittrades Germanskan upp i syd, väst och Nordgermanska. Nordgermanskan eller urnordiskan som vi också kallar det är det språket vi i norden pratade under tidsperioden 200-800 E.Kr... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkets utveckling | Sammanfattning

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-07
  Toppenbra uppsats, jag fick många egna idéer till min egen uppsats! Bra jobbat!
 • 2016-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Skapade många nya idéer samt mycket bra fakta med källförtecking.
 • 2017-02-21
  Väldigt bra skriven text med bra fakta
 • 2016-11-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra uppställning! Tydliga resonnemang!