Svenska språkförändringar | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 828
 • PDF

PM (Promemoria): Svenska språkförändringar | PM

Ett kort PM som handlar om svenska språkförändringar och hur det svenska språket har förändrats under historien. Med utgångspunkt i ett antal relevanta källor beskriver eleven hur språket i Sverige har utvecklats från fornnordiskan och via ett flertal språkliga reformer fram till hur det ser ut idag.

Utdrag

Den svenskan vi pratar idag är väldigt annorlunda från den svenskan som pratades för bara några hundra år sedan. Det svenska språket har ständigt förändrats enda sedan svenskan började avvika från fornnordiska för ungefär 1200 år sedan. Varför har språkförändringar uppstått i svenska språket?

Innan svenskan var ett språk i Sverige talades ett gemensamt språk i norden. Då talades fornnordiska, utom i de områden där man använde samiska eller finska, och man använde sig av runskrifter berättar Tore Janson i artikeln ”vad är svenska?” från språktidningen. Det var inte för än kristendomen blev introducerad till den nordiska befolkningen som skrivspråket ändrades och man började använda det latinska alfabetet. Då var det islänningarna som var först att använda det nya alfabetet och islänningarna utformade en språknorm. Äldre västgötalagen är den äldsta boken som är skriven i Sverige och anses har varit skriven på svenska. Janson håller inte med om detta och påpekar att även om skrivspråket skiljde sig från det skrivspråk som fanns i Danmark och Norge existerade inte språknamnet ”svenska”. Han berättar att författarna då anpassade skrivspråket efter det lokala talspråket. Ljud och ändelser skiljde sig från by till by och därför blev texterna annorlunda... Köp tillgång för att läsa mer

Svenska språkförändringar | PM

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivit och du hade en bra struktur på det hela arbetet
 • 2016-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Texten var bra men, hjälpte mig lite.
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  välgrundat och nyanserat
 • 2016-10-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet! tack så mkt!