Svenskan och polskan | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • B
  • 3
  • 714
  • PDF

Svenskan och polskan | Jämförelse

En jämförelse mellan svenskan och polskan där eleven förklarar skillnader och likheter mellan språken.

Utdrag

Tal
Två språk som faktiskt inte har så stora likheter och skiljer sig i stort sett är det svenska och polska språket. Fastän språkens huvudländer egentligen ligger varandra nära kan inte en svensktalande helt förstå en från Polen, och vad beror det på? Jo, språken är som sagt väldigt olika. De är så olikt uppbyggda och har helt olika uttal, tonfall och betoning. Alfabeten skiljer sig, även vokalerna, ordföljden och det jag idag ska prata om, ordklasserna.

Både svenskan och polskan är språk som ursprungligen kommer från Europa och även främst talas i Europa. Sverige och Polen kanske inte är så stora länder men språken har faktiskt ändå lyckats sprida sig en bit över Europa, polskan har till och med nått nordamerika. Idag talar 11 miljoner svenska, i såklart Sverige men också Finland och Åland där svenskan faktiskt är en av de officiella språken. Polskan däremot är ett officiellt språk i bara Polen men är utspritt över hela världen och därför talas av fler antal människor, runt 50 miljoner. Båda språken tillhör annars den indoeuropeiska språkfamiljen, som alltså betyder att det är språk som har... Köp tillgång för att läsa mer

Svenskan och polskan | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.