Svenskar och invandrare | Segregation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Industritekniska programmet (IN) Årskurs 1
 • Samhällskunskap
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 735
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Svenskar och invandrare | Segregation

En fördjupningsuppgift i Samhällskunskap, där eleven diskuterar segregation och uppdelningen mellan svenskar och invandrare. Fokus ligger framför allt på orsakerna till segregation, och eleven även gör en kortare hänvisning till filmen "American History X".

Elevens kommentar

Jag är dålig på reflektioner, så det kan man jobba på. Man skulle också kunna koppla texten mer till temat och handlingen i "American History X".

Utdrag

"I dagens samhälle är vi indelade i många olika grupper, och den tydligaste är de två största. Svenskar och invandrare. Vi har segregat vårt samhälle både på den politiskta planet och det civila planet. Man har delat in folket i dessa två grupper för man känner sig säker, och dessa två grupper har tusentals mindre grupper i sig.

Vi känner oss säkra med folk som tillhör vår grupp eller grupper och de vi är bekanta med. Skillnaderna kan vara bakgrund, religion, ursprung, tankar, hobby, familj, samhället, politik, ekonomi m.m. det finns många fler anledningar till uppdelningen, men det skulle ta allt för lång tid att läsa. Men vi måste tillhöra någon slags grupp, för vi är människor. Vi behandlar även olika grupper olika. Må det vara deras tro, ursprung eller kundskap, vi behandlar alla på olika sätt."... Köp tillgång för att läsa mer

Svenskar och invandrare | Segregation

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra förklarat, för att man får verkligen koll på ämnen