Svenskt Nato-medlemskap | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 12
  • 3017
  • PDF

Svenskt Nato-medlemskap | Rapport

En rapport om hur ett svenskt Natomedlemskap skulle påverka landets neutralitet och politiska hållning gentemot andra länder. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Vilka konsekvenser får Sverige om vi går med i Nato?
- Kommer Sverige skyddas av Nato/Usa även om Sverige inte är med i Nato?
- Är det möjligt för Sverige att behålla sin alliansfrihet?

Lärarens kommentar

Svenskt Nato-medlemskap

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
2. Metod
3. Resultat
4. Diskussion
5. Källförteckning

Utdrag

1.1 Bakgrund
Året är 1945 och andra världskriget är slut, ännu än gång står tyskland som förlorare och de allierade har vunnit.

Det andra världskriget så smärtsamt hade visat var att man behövde bli mycket bättre på att samordna sitt försvar med sina allierade. Så för att kunna möta framtida militära hot bildade man år 1949 Nato (North Atlantic Treaty Organization). Natos skapades främst pga rädsla av Sovjetunionens växande maktposition i Europa. Eller som Natos förste generalsekreterare, Lord Ismay sa nato skapades för att ”hålla Ryssarna ute, Amerikanerna inne och Tyskarna nere”.

Som ett direkt svar på bildandet av Nato bildade sovjetunion warszawapakten tillsammans med sattelitstaterna i öst-Europa, och nu var kalla kriget igång.
Under de kommande 40 åren kommer kapprustning och hotet om ömsesidig förstörelse att dra de båda allianserna in i ett kallt krig med olika kriser som löser av varandra på löpande band.

Efter Berlinmurens fall år 1989 och Sovjetuniones upplösande så bantades kort därpå försvarsbudgetar runt om i världen. Men efter Rysslands stora upprustning och invasion av Ukraina så har politiker och människor runt om i Europa tänkt om och vill sastsa mer på försvaret eller gå med i Nato. Bland dessa stater som tokbantat sin försvarsbudget sen Sovjetsfall ingick såklart Sverige vars försvar nu har blivit så nerbantad att många Svenskar inte längre litar på att det Svenska försvaret kan skydda Sveriges territoriella gränser och därför har en fråga om Natomedlemskap kommit upp till debatt... Köp tillgång för att läsa mer

Svenskt Nato-medlemskap | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.