Sverige under 1800-talet | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • A
 • 17
 • 6867
 • PDF

Sverige under 1800-talet | Fördjupningsarbete

Ett längre fördjupningsarbete om Sveriges utveckling under 1800-talet. Syftet är att undersöka de förändringar som skedde i Sverige under detta sekel, och hur dessa har kommit att påverka Sverige idag. Fokus ligger framför allt på: teknisk utveckling, emigrationen till Amerika, Arbetarrörelsen och Kvinnans rätt. Arbetet tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Hur och varför utvecklades industrin och tekniken och hur påverkades människorna av industrialiseringen?
- Hur påverkades människan och Sverige av emigrationen?
- Hur och varför utvecklades arbetarrörelsen?
- Hur såg kvinnans situation ut och vad förändrades?

Innehåll

SVERIGE UNDER 1800-TALET

1 Inledning 3
1.1 Syfte och frågeställning 3
1.2 Källkritik 3
2 Undersökning 6
2.1 Hur och varför utvecklades industrin och tekniken och hur påverkades människorna av industrialiseringen? 6
2.2 Hur påverkades människan och Sverige av emigrationen? 7
2.3 Hur och varför utvecklades arbetarrörelsen? 8
2.4 Hur såg kvinnans situation ut och vad förbättrades? 10
3 Analys 11
4 Slutsatser 13

Käll- och litteraturförteckning 17
- Internetsidor 17
- Film 17
- Intervju 17
- Föreläsning 17

Utdrag

Den svenska befolkningen fördubblades mellan 1750 och 1850 vilket, enligt Lindberg (2014, 26 januari), ledde till oro för överbefolkning i förhållande till den ekonomiska utvecklingen. På 1830-talet tog man därför bort de lagar som förbjöd utvandring.

Mellan åren 1850 och 1920 emigrerade drygt 1 miljon svenskar till USA. Orsaker till emigrationen är enligt De Vries (2014, 22 januari) den växande befolkningen. I städerna fanns det inte arbete eller plats för alla och böndernas jordar räckte inte längre till att dela mellan barnen. Nordstrom (2014, 26 januari) menar att även religiöst förtryck, politisk konservatism och bristande på personlig frihet var starkt påverkande faktorer. Enligt De Vries (2014, 22 januari) var det även dragande faktorer till USA som spelade in, alltså mycket som ... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige under 1800-talet | Fördjupningsarbete

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ilken del gav dig mest inspiration eller hjälp? - Är där något som saknas (exem
 • 2015-05-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra indelat, väldigt tydligt strukturerat. Bra information.
 • 2016-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 2015-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  toppen uppsats, fakta rik, väl utvecklad diskussion