Sverige under 1800-talet | Jordbrukets utveckling | Historia 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • B
 • 2
 • 611
 • PDF

Fördjupningsarbete: Sverige under 1800-talet | Jordbrukets utveckling | Historia 1b

En kortare text skriven i artikelform, där eleven redogör för utvecklingen i Sverige under 1800-talet. Fokus ligger framför allt på förbättringar inom jordbruket och vilka följder detta hade - bland annat ökande befolkning, arbetskraft och export.

Lärarens kommentar

Bra uppsats.

Innehåll

- Utvecklingen i Sverige under 1800-talet
- Jordbruket
- Export och arbetskraften

Utdrag

"Tidigare var det svenska jordbruket organiserat på ett dåligt sätt. År 1827 kom dock vändningen genom en ny lag som infördes. Detta ledde sakta till att jordbruket utvecklades på ett bra sätt. Konsekvenserna blev bl a en befolkningsökning samt en ökad marknad och framställning av varor som senare skulle leda till industrialisering av landet.

Jordbruket:
Under en lång tid har Sveriges jordbruk varit uppdelat på ett dåligt sätt där ingen utveckling skedde alls. Detta jordbruk var organiserat på ett sätt där åkrarna var uppdelade i smala tegar som bönderna fick använda. Dessa åkrar låg nära böndernas boende. Under denna tid bodde även alla bönder samlade i byar nära åkrarna. Det dåliga med dessa åkrar (fanns även en allmänning som alla fick utnyttja) var att varje bonde var tvungen att kolla med den andra om han ville ha nya brukningsmetoder eller odlingar t ex. På detta vis skedde ingen utveckling samtidigt som tegarna låg tätt intill varandra vilket ökade risken för missodling vid dåligt väder. Detta skulle då drabba de flesta runtomkring."... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige under 1800-talet | Jordbrukets utveckling | Historia 1b

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Svarar på frågorna, den är enkel men utförligt så man förstår allting.
 • 2016-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asdasd asd asasd asd asd asd asd
 • 2016-01-11
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skrivet bra källor