Sverige i Europeiska Unionen | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Gymnasiearbete
  • C
  • 17
  • 3699
  • PDF

Gymnasiearbetet: Sverige i Europeiska Unionen | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som handlar om Sveriges medlemsskap i Europeiska Unionen, EU. Syftet med arbetet var att ta reda på hur vi i Sverige påverkas av att vara med i EU och vilken påverkan Sverige i sin tur har på EU. För att ta reda på detta används ett antal källor och eleverna intervjuar även sina klasskamrater.

Syfte

Syftet med detta projekt är att ta reda på hur vi i Sverige påverkas av att vara med i EU och vilken påverkan Sverige har på EU? Om vårt medlemskap upplevs som positivt eller negativt?

Hur påverkas vi i Sverige av att vara med i EU?

Kan Sverige påverka EU på något sätt?

Upplevs vårt medlemskap i EU som positiva eller negativa?

Innehåll

Europeiska Unionen

Abstract
Inledning/bakgrund
Syfte
Metod
Planering
Avhandling/ redovisning av resultat
Diskussion
Utvärdering
Referenser
Hänvisning till källor på Internet
Intervju/enkät

Utdrag

Inledning/bakgrund
1900- talet var ett århundrade med många krig och konflikter. 1900-talet inleds med första världskriget. I kriget mobiliserade de industrialiserade länderna sina resurser och utrustade stora delar av sin befolkning med moderna vapen. Det ledde till att mer än 10miljoner dog och staters gränser förnyades.

Första världskriget avslutades med Versaillesfreden som var ett fredsavtal mellan västmakterna och Tyskland. I fredsavtalet åtalades Tyskland att betala stora skadestånd i pengar och material till segermakterna. Tyskland armé förminskades kraftigt och landet fick lämna ifrån sig stora landområden. Dessutom tvingades Tyskland att ta på sig hela skulden för kriget. Tyskland hamnade i en kris kort där efter.

Mellan första och andra världskriget fanns en mellankrigstid det var en osäker period av vapenvila. Länderna som var med i kriget hann aldrig komma till ro efter första världskriget innan andra världskriget började. Många länder hade problem med sociala och nationella konflikter. Det gjorde att ledare som Hitler kunde komma till makten. Ett stabilt land skulle sannolikt inte med politik majoritet valt en person som Hitler till makten. Men Hitler tog nytta av att det var dåligt ekonomiskt.

Andra världskriget ledde till Kalla kriget som var en kraftmätning. Kalla kriget medförde att mänskligheten under årtiondena efter 1945 fick leva med ett ständigt överhängande hot om kärnvapenkrig. Vid andra världskrigets slut låg stora delar av Europa i ruiner cirka 60 miljoner var döda, detta fick aldrig mer upprepas... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige i Europeiska Unionen | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Sverige i Europeiska Unionen | Gymnasiearbete.