Sverige under första världskriget | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • MVG
  • 9
  • 3052
  • PDF

Sverige under första världskriget | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om Sverige under första världskriget, med fokus på Sveriges militär och försvar samt landets politiska situation. Dessutom tas det upp hur landet påverkades av kriget. Arbetet utgår från följande frågeställningar:

- Hur såg den svenska armén ut innan och under första världskriget?
- Hur såg försvaret ut jämfört med krigets deltagande stater?
- Hur såg den politiska situationen ut i Sverige under första världskriget?

Innehåll

Inledning 2
Frågeställningar 2
Avgränsning 2
Försvarsreform och allmän värnplikt 2
Landstormen 3
Försvaret under första världskriget 3
De svenskpolitiska tumulten kring första världskriget 3
Trekunga mötet 1914 5
De krigande nationernas arméer 5
Diskussion 6
Påverkan på framtiden 8
Paralleller nu och då 8
Sammanfattning 8
Käll- och litteraturförteckning 9

Utdrag

Världskrigets utbrott (1914) var anledningen till att alla partier enades om en förstärkning av det militära försvaret. Förstärkningen av armén gick ut på att de tidigare sex fördelningar om 19 000 man vardera förstärktes nu med sex reservfördelningar om 16 000 man. Även kavallerifördelningen förstärktes med 5 000 man. Sammanlagt med landsstormens (lokalförsvarets) styrka gav det en fälthär på ca 220 000 man. Artilleriet förstärktes och kulsprutor infördes. Under kriget... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige under första världskriget | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.