Statsskick i Sverige och Grekland - Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Samhällskunskap B
 • B
 • 3
 • 1279
 • PDF

Statsskick i Sverige och Grekland - Jämförelse

En jämförande uppsats av likheter och skillnader mellan Sverige och Greklands statsskick. Eleven beskriver bland annat termerna regering, parlament, parlamentarism, konstitution och maktdelning och diskuterar även innebörden av att olika partier har makten i länderna.

Lärarens kommentar

Beskriver de politiska begreppen och drar insiktsfulla slutsatser om ländernas statsskick. Resonerar om för- och nackdelar. För ett högre omdöme behöver du utveckla analysen ytterligare kring för- och nackdelar och statsskickets konsekvenser. B, är högsta på denna uppgift. Mycket bra jobbat Van!

Innehåll

- Sverige och Greklands Statsskick
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

"Sverige och Grekland fungerar som ett representativt och parlamentarisk demokrati med kommunal självstyrelse. ’’Statschef, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki’’ (http://www.ne.se/statschef).

Sverige har en konstitutionell monarki, som innebär att statschefen är en monark vars maktbefogenheter utgår från grundlagarna.

Den grekiska republiken, betyder att statens politiska makt utgår från en statschef eller president som det heter, representerar folket och denna blir vald genom indirekta val av parlamentet.

Skillnaden är att monarken är statschef på livstid och tronen går alltid i arv, inom samma släkt medan presidenten är bara vald för en viss ämbetsperiod men har möjligheten att utse en regeringschef och godkänna lagar. Gemensamt har statscheferna ceremoniella och representativa plikter, en symbol för landet."... Köp tillgång för att läsa mer

Statsskick i Sverige och Grekland - Jämförelse

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2013-10-23
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Saknar tydliga fråge ställningar och tydligare uppdelning för de olika länderna, då det blir lättare att jämföra. tack för övrig bra hjälp till min egen uppgift fick mycket info av denna.
 • 2014-10-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Allt är bra det var just det jag behövde. Det saknas mer källor.
 • 2016-12-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Allt var bra och det hjälpte mycket, men saknas det källor
 • 2016-09-15
  tack för en bra uppsats det hjälpte mycket med mitt eget arbete