Sverige i NATO | Argument för och emot | Säkerhetspolitik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Diskuterande Text: Sverige i NATO | Argument för och emot | Säkerhetspolitik

En kort, argumenterande text där eleven diskuterar svensk säkerhetspolitik. Fokus ligger på Sveriges ställning i NATO, och huruvida Sverige ska gå med eller förbli utanför. Eleven undersöker argumenten både för och emot.

Innehåll

- Sverige i NATO: Ja eller Nej?
- Källor

Utdrag

"Majoriteten av den svenska befolkningen är fortfarande emot ett inträde i NATO och dessa motståndare pekar främst på att vi i Sverige varit neutralt i en herrans massa år och vi borde fortsätta att vara det. Men att Sverige är ett neutralt land är ett förleget synsätt och i dagens läge är det väldigt tydligt att så inte är fallet. Sverige har i dagens läge trupper i bland annat Afghanistan som är under NATO-flagg samtidigt har Sverige har deltagit i en hel del NATO-övningar under de senaste åren. Den svenska militären bidrog även under NATO-insatsen i Libyen. Så att Sverige inte är ett neutralt land är ganska självklart.

Ett annat argument som motståndare till ett svenskt NATO-medlemskap är att det blir för dyrt. NATO vill helst att medlemsländer lägger två procent av sin BNP på försvaret, men det absolut inget krav på det och det är väldigt få länder i NATO som gör det."... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige i NATO | Argument för och emot | Säkerhetspolitik

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-12
  Skriven av Elev på Årskurs 8
  Personen är har ett bra skriftspråk och har välutvecklade resonemang
 • 2014-06-01
  Bra skrivet, innehåller mycket fakta kring ämnet och har även bra källor! Tack
 • 2017-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet men skulle kunna haft en slutsats.
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra med mycket fakta, krävde dock en tydlig slutsats