Sverige: Nya företagsformer | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • E
  • 24
  • 6227
  • PDF

Gymnasiearbetet: Sverige: Nya företagsformer | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete vars syfte är att undersöka om en ny företagsform i Sverige kan bidra med att vända lågkonjunkturen uppåt, samt jämföra reglerna för moms och mervärdeslagen mellan Sverige och Tjeckien. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilken ny företagsform kan vara lämpligt?
- Vilka företags former finns i Sverige? Vad är momsen? Vilka momsregler finns i Sverige? Vilka momsregler finns i Tjeckien? Vad är motivering till den tjeckiska merväderslagen?
- Hur kan den nya företagsformen påverka lågkonjunkturen?
- Vad är en lågkonjunktur? Hur ser arbetslöshet ut i Sverige och Tjeckien? BNP? Kan en ”ny företagsform” i Sverige vända de lågkonjunkturen uppåt. Tror arbetslösa, företagare och konsumenter att en ny företagsform kan ända lågkonjunkturen uppåt?

Innehåll

En ny företagsform som kan vända lågkonjunkturen uppåt

Abstract
1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
2. Material och metod
3. En ny företagsform i Sverige
3.1.1 Mervärdeskatt i Sverige
3.1.2 Mervärdeskatt i Tjeckien
3.1.3 Skype intervju med en tjeckisk redovisningskonsult
3.2 Företagsformer
3.2.1 Vanligaste företagsformer i Sverige
3.3 Undersökningar
3.3.1 Undersökning hos arbetsförmedlingen
3.3.2 Undersökningen hos företagare
3.3.3 Undersökningen hos konsumenter
3.4 Samhällsekonomi
3.4.1 BNP i Sverige och Tjeckien
3.4.2 En lågkonjunktur och arbetslöshet
4. Analys och diskussion
4.1 En ny företagsform
4.2 Undersökningar
Källförteckning

Utdrag

Alla aktiebolag måste upprätta årsredovisningen som sedan skickas till Bolagsverket. Revisor krävs i samma fall som anges i ovanstående underrubriken om handelsbolag. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, en balansräkning, en resultaträkning, tilläggsupplysningar och kassaflödeanalys (endast större företag), enligt 2kap. av årsredovisningslagen 1§.

Vinst eller förlust av aktiebolag anmälas till skatteverket via inkomstdeklaration 2. Som sagt aktieägare betraktas som anställda deras lön eller eventuella utdelningar deklareras i... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige: Nya företagsformer | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.