Sverige under revolutionernas tid | Presentation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 7
 • 571
 • PowerPoint2007

Sverige under revolutionernas tid | Presentation

En power point-presentation som handlar om Sverige under revolutionernas tid. Här redogörs i punktform för viktiga händelser i Sverige under 1700-talet. fokus ligger på stormaktstiden, viktiga krig och slag samt Sveriges regenter under perioden.

Innehåll

Sverige under revolutionernas tid

- Ingångsvärden 1718
- Allmänt - Frihetstiden
- Frihetstiden Maktskiften
- Sv. Under revolutionernas tid
- Napoleonkrigen Sverige förlorar Finland och vinner Norge - till en del
- Viktiga årtal

Utdrag

I den traditionella historien var medeltiden mörk och frihetstiden full med intriger, maktspel och evigt tjafs om regeringsmakten i Sverige.
I verkligheten lades grunden till det mer moderna Sverige under frihetstiden.
Vetenskapliga framsteg: Polhem, Linné, Celsius, Scheele. + Viktiga upptäckter vad det gäller bergarter. Kungliga vetenskapsakademin samlade kunskapen och gav ut på svenska så att den skulle komma till nytta.
Ostindiska kompaniet
Landsbygden utvecklas - genom konstanta skatter istället för höjda blev bönderna rikare och kunde tjäna på nya metoder.
Rådet (Kansliet) var landets regering och utsågs av riksdagen som kunde tillsätta och avsätta rådsmedlemmar. Riksdagen blev alltså den högsta makten. Kungen satt... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige under revolutionernas tid | Presentation

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket intressant läsning.