Sverige ser en puss- och kram generation växa upp | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Sverige ser en puss- och kram generation växa upp | Referat

Ett referat av artiklen "Sverige ser en puss- och kram generation växa upp" skriven av svenska forskaren Theres Bellander och publicerad på Språkinstitutets hemsida 2011-04-12.

Utdrag

Theres Bellender konstaterar att ungdomarna skriver uttryckfulla och känslostarka texter på sociala forum på nätet. Bellender anser att många vuxna reagerar mot de starka uttrycken som används av ungdomarna genom sociala media, till exemple, använder de starka kärleksfulla uttryck utan att de har ett kärlekfullt föhållande.

Bellender säger att inläggen i elektroniska konversationer är korta för att att det ska gå fort att skriva och läsa texten och informationen tar inte så mycket plats.

Bellender påpekar att de skriver utropstecken och andra interpunktioner efter meningar som gör att språket upplevs som uttrycksfullt.

Författaren tycker att att uttrycka sig direkt och känslostarkt måste vara... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige ser en puss- och kram generation växa upp | Referat

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2015-07-19
    Skriven av Studerande på Termin 2
    sammanfattning är bra
  • 2021-09-01
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2