Hur Sverige styrs | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • A
  • 4
  • 1625
  • PDF

Hur Sverige styrs | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med kortare svar kring hur Sverige styrs. Fokus ligger bland annat på riksdag, regering, grundlagar, monarki, demokrati Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Notera att källor saknas.

Innehåll

E-FRÅGOR:
1. Vad är en riksdagsgrupp?
2. Vad är ett utskott?
3. Vad är en proposition respektive motion?
4. Vilka är riksdagens tre huvuduppgifter?
5. Vilka fyra grundlagar finns i Sverige och vad innebär de? Vad Menas med en grundlag?
6. Vad gör KU? På vilka olika sätt kan riksdagen kontrollera att regeringen sköter sig?
7. Vad är parlamentarism?
8. Sverige är en monarki. Vilka uppgifter har regenten?
9. Ge exempel på någon viktig uppgift som regeringen har och förklara skillnaden mellan riksdag och regering.
10. Vad krävs för att ett land ska räknas som en fullvärdig demokrati?

E+ FRÅGOR:
1. Vilken funktion har riksdagens EU-nämd?
2. Hur ser ett ärendes gång ut i riksdagen från förslag till beslut och hur det går till när man röstar?
3. Förklara skillnaden mellan olika typer av regeringar.
4. Hur arbetar regeringen?
5. Vilka funktioner har olika ämbetsverk och länsstyrelserna när det gäller att hjälpa regeringen att sköta landet

Utdrag

"2. Vad är ett utskott?
Eftersom varje riksdagsledamot inte kan vara expert på allt inom politiken, har man delat upp arbetet i utskott. Det finns 15st utskott + ett tillfälligt utskott (Utrikesförsvarsutskottet). Ett utskott Bereder regeringens förslag (propositioner, förslag och skrivelser, redovisning) och riksdagsledamöternas motioner. Resultatet blir ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Hur Sverige styrs | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.