Sveriges utrikespolitik under Andra Världskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 10
 • Historia
 • VG
 • 57
 • 19321
 • PDF

Sveriges utrikespolitik under Andra Världskriget

En mycket lång och utförlig uppsats som undersöker Sveriges utrikespolitik under andra världskriget, med särskilt fokus på politiken som fördes gentemot Tyskland samt räddningsaktionerna av Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg under slutet av kriget. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka faktorer står bakom övergången från en neutralitet som gynnade Tyskland till en som går på västmakternas ”linje” och som ger upphov även till deltagandet i hjälpaktionerna? Vilka föreställningar och intentioner fanns bakom den nya politiken?

- I vilken mån blir Folke Bernadottes och Raoul Wallenbergs aktioner dikterade av inre eller yttre faktorer?

Lärarens kommentar

VG.

Innehåll

- Frågeställningar 1
- En kort historisk – social bakgrund för världskrigets svenska utrikespolitik 3
- Sverige och Nationernas Förbund 9
- Svensk opinion, främlingssyn och flyktingpolitik på 1930 talet 11
- Kunskapen om karaktären av judeproblemets lösning i Tyskland och Europa 18
- Pressfrihet under tryck 22
- Svensk utrikespolitik 1939 - 1944 29
- Sverige och judefrågan efter 1 september, 1939 43
- Sammanfattning 52
- Litteraturlista 54

Utdrag

"Att tänka rasistisk på trettiotalet var nästan en självklarhet och i Sverige ansågs att ”värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandat ras kan knappast överskattas”. Det var dessa tankar som stod bakom denna utlänningslag och det var främst viljan att skydda den svenska rasen som var dess målsättning. Styrkan och självklarheten av ett rasistisk tänkande speglas i en svensk magistrats yttrande 1931om utlänningslagstiftningen: ”det säger sig själv att färgade raser under inga förhållanden, negrer icke ens som tillfälliga besökare utom i rena undantagsfall böra äga tillträda till riket”. Ett av huvuddragen i denna rasistiska tänkande var antisemitismen. Antisemitism i rasistisk skepnad var egentligen en ganska ny företeelse skapad i blandningen av den tilltagande vetenskapligheten som talade om raser och naturlig urval och den nationalromantiska ideologin som – parallell med rationalismen och utan att kunna övervinna varandra – dominerade Europa från 1800 talets början."... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges utrikespolitik under Andra Världskriget

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  förstår ej hur det kommer sig att du endast fick VG