Sveriges arbetsmarknad nu och då | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 3
  • 1144
  • PDF

Sveriges arbetsmarknad nu och då | Frågor och svar

Frågor och svar om Sveriges arbetsmarknad nu och då, hur den har utvecklats över tid och vad den präglas av. Dessutom diskuteras kort hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden och vad som kan få den att bli bättre.

Observera att källor saknas och att det förekommer språkliga förbättringsmöjligheter.

Elevens kommentar

Skriva lite mer nyanserat.

Innehåll

Sveriges arbetsmarknad, hur mådde den för och hur mår den idag?

- Hur har vart arbetsmarknad sett ut historiskt?
- Men varför finns det diskriminering på vår arbetsmarknad?
- Hur ser dagens arbetsmarknad?
- Hur påverkar arbetsmarknaden individen?
- Hur påverkar arbetsmarknaden grupper?
- Hur påverkar arbetsmarknaden samhället?
- Hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden?
- Hur kan vi göra arbetsmarknaden till det bättre?

Utdrag

Mycket av ”reglerna” och kulturen på svensk arbetsmarknad är knuten till Saltsjöbadsavtalet från år 1938. Avtalet skrevs på central nivå mellan LO och SAF. Saltsjöbadsavtalet innehöll tydliga regler för hur förhandlingar skulle gå till och avtalet skulle göra konsensus mellan arbetaren och arbetsgivaren. Viktigast i avtalet var att man begränsade partnernas möjlighet att använda stridsåtgärder såsom strejk och lockout. Resultat blev att antalet konflikter minskade drastiskt. Tack vare Saltsjöbadsavtalet uppkom... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges arbetsmarknad nu och då | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.