Sveriges befolkningsutveckling | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Historia 1a1
 • A
 • 5
 • 2361
 • PDF

Fördjupningsarbete: Sveriges befolkningsutveckling | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Sveriges befolkningsutveckling från år 1750 till idag och en reflektion av vad som kan tänkas hända i framtiden.

Utdrag

Befolkningsmängden på jorden har under de senaste 300 åren vuxit explosionsartat. Idag är vi totalt 7,3 miljarder människor på jorden och antalet fortsätter att öka. Sveriges befolkningsmängd har sedan 1750 ökat från ca 1,7 miljoner till idag då vi är 10 miljoner. Det finns många faktorer som har bidragit till denna snabba tillväxt och de ska jag skriva om nu.
Diagrammet börjar år 1750 då Sveriges befolkningsmängd var runt 1,7 miljoner människor. Den tidsepok som då pågick kallas för Upplysningstiden och under denna tid lades grunden för det som skulle komma att bli ett industrisamhälle . Under upplysningen gjorde naturvetenskapen stora genombrott vilket ledde till att människornas världsbild förändrades när nya vetenskapliga teorier presenterades. Under upplysningen ökades människornas tro på framtiden och tron på att människan är god.
Sverige började vid den här tiden att återhämta sig från den svenska stormaktstiden. I Sverige motsvaras upplysningstiden av frihetstiden och den första delen av den gustavianska tiden. Sverige var efter stormaktstidens fall och de långa och kostsamma krigen ruinerat och det var nödvändigt att bygga upp landet finansiellt . I upplysningstidens anda grundades 1739 en vetenskaplig akademi för att förbättra de tekniska kunskaperna och få fart på landets industri. Man försökte även hitta sätt att ta tillvara på landets resurser. Det tog många år innan industrialiseringen kom igång på allvar i Sverige. I början av 1800-talet bodde fortfarande större delen av befolkningen på landet och försörjde sig genom jordbruk men en förändring var på gång. När nya jobbtillfällen skapades i städerna övergav många människor jordbruket för att istället hitta en försörjning i städerna. Genom industrialiseringen kunde människor specialisera sig och jobba med andra yrken. Efterhand utvecklades både samhällena och jordbruket och därmed även befolkningens levnadsvillkor.
I och med att människor fick mer tillgång mat, förbättrad hygien och bättre sjukvård ökade befolkningen kraftigt under 1800-talet. Det var under den här perioden som tvålen slog igenom och inom textilindustrin tillverkades kläder av bomull som var lätta att tvätta. Kläderna gjorda av bomull var även billigare vilket ledde till att människorna började byta kläder oftare. Dessutom blev det vanligare att bygga hus med tegel och lägga tak av skiffer i städerna vilket minskade ohyran och spridningen av sjukdomar. Alla dessa faktorer har bidragit till den stora befolkningsökningen i digrammet från år 1750 till slutet av 1800-talet.
Sveriges befolkningsmängd under 1700- och 1800-talet var inte enbart ökande utan det fanns även perioder med stora nedgångar. Under 1740-talet var dödligheten stor i Sverige då det rådde missväxt och massvält samtidigt som landet var i krig med Ryssland . Under 1770-talet kom nästa svältperiod då mer än 5 procent av befolkningen dog på grund av sjukdomar som t.ex. rödsot som är en akut tarminflammation. Sjukdomen spreds via smutsigt vatten... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges befolkningsutveckling | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-06-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mkt bra