Sveriges demokratisering och Israel-Palestina-konflikten | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 14
  • 4924
  • PDF

Sveriges demokratisering och Israel-Palestina-konflikten | Frågor och svar

Frågor och svar där eleven svarar på följande frågor:

- Redogör för Sveriges demokratiska utveckling och diskutera varför den har fungerat så smärtfritt i relation till många andra länders utveckling mot demokrati.

- Man brukar säga att det krävs en allmän skola, en fungerande infrastruktur och fri opinionsbildning för att få en fungerande grogrund för demokrati. Varför är dessa delar så viktiga samt kan du komma på någon ytterligare sak som skulle kunna underlätta för ett lands utveckling mot demokrati?

- Vad är riskerna med att stater inte respekterar folkrätten och enskilda staters suveränitet? Diskutera utifrån olika exempel som tagits upp i boken eller egna exempel som du själv tycker fördjupar din analys.
Hur ser det ut idag & vad ska göras?

Utdrag

a) Redogör för Sveriges demokratiska utveckling och diskutera varför den har fungerat så smärtfritt i relation till många andra länders utveckling mot demokrati.
När man tittar tillbaka i tiden och försöker lokalisera början av demokratins utveckling så hittar jag 1848: liberalismen slår igenom. Borgarna (liberalerna) har fått nog av det dåvarande styrelseskicket och kräver mer makt. 1865 har liberalerna i Sverige mycket stort stöd att kunde driva igenom att ståndsriksdagen skulle avskaffas och tvåkammarriksdagen tar dess plats. Detta är i sig inte ett demokratiskt system men det första steget i utvecklingen var att avskaffa ståndsriksdagen. Här var det en inkomstgraderad röstskala. Ju rikare du var desto fler röster hade du. Sedan fanns det ett minimumkrav på x antal för att ens få en röst. Här hade dessutom företag rösträtt också reglerad av deras inkomst.
Strax efter detta så börjar fler grupper som följd av urbaniseringen börja skapas, grupper såsom arbetarrörelsen (S) Sedan hade vi nykterhetsrörelsen (L), och frikyrkorörelsen (KD) växte fram. Dessa grupper var självfallet inte fullständiga partier som hade någon större makt på landets styre men det var födelsen av några av våra nutida Svenska partier. Möjligtvis inspirerade av resultatet av Liberalismen. Att folk är starka tillsammans samt att en grupps röst är lättare hörd än en ensam individs. Här då man fått känna smaken av demokratin som leder till att fler och fler organisationer startar. Dessa organisationer kallas för folkrörelser med betydelse ”folk i rörelse” mot missförhållande i samhället. Detta var en viktig del i utvecklingen då folkrörelserna var ett sätt att på ett organiserat sätt göra sin röst hörd för att bekämpa vad man menade var orättvisor. Politiska engagemanget växer fram ytterligare och dessa grupper blev partier.
I första världskriget 1914 var Sverige neutralt samtidigt som vi handlade med Tyskland. Dock så blockerades den av den så kallade handelsblockaden som Storbritannien satte i verket. Detta ledde till hungersnöd i Sverige 1917 och man lade förtroendet i arbetarrörelsens händer. Liberalerna och socialdemokraternas bildar tillsammans regering och driver igenom rösträttsreformen 1919/1921. Här tar man bort inkomstkravet samt tilldelar varje person en röst samt kvinnlig rösträtt. Detta är något som jag skulle kalla för demokratins genombrott.
Varför var vår utveckling till demokrati mer eller mindre smärtfritt om vi jämför med andra?
Jag tror att vi får gå tillbaka till tidigt 1800 talet då vi med vår statskupp tvingade kung Gustav IV Adolf att avgå. Detta efter Sveriges förlust mot Ryssland. Här redan hade liberalerna väkt missnöje mot kungaenväldet. 1800 (samma år som kungen avsatts) fick Sverige igenom den nya regeringsformen som var baserad på maktdelningsprincipen. Sverige blev nu en konstitutionell monarki. Alltså att kungen har begränsad makt. Sedan som jag nämnde tidigare så avskaffades ståndsriksdagen 1866/1865, (har två källor som säger olika) Tvåkammarriksdag införs.
Industrialiseringen kommer... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges demokratisering och Israel-Palestina-konflikten | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.