Sveriges demokratiseringsprocess | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 8
  • 4693
  • PDF

Fördjupningsarbete: Sveriges demokratiseringsprocess | Fördjupningsuppgift

En grundlig och genomarbetad fördjupningsuppgift om Sveriges demokratiseringsprocess. Många historiska skeenden har legat till grund för ett demokratiskt Sverige och här redovisas de i kronologisk ordning. Med avslutande frågeställningar som reflekterar över dagens statskick som ett steg i utvecklingen av historien och funderingar kring framtiden.

Elevens kommentar

Jag skulle analyserat mer på slutet.

Innehåll

1. Hur blev Sverige demokratisk?
- Freden, vaccinet och potatis
- Det nya samhället
- Städerna
- De politiska ideologier som påverkade demokratiseringen
- Konservatismens bakgrund
- Liberalismens bakgrund
- Socialismens bakgrund
- Konservatismen mot Liberalismen
- Kvinnan och jämställdhetskampen
- Rösträtten
- Kvinnan och rösträtten
- Fackföreningarnas framväxt
- Väckelserörelsen
- Nykterhetsrörelsen
- Arbetarrörelsen

2. Hur har dagens svenska demokrati påverkats av sin historia?
- Historiens påverkan på dagens demokrati

3. Hur kommer den framtida demokratin se ut?
- Sammanfattande diskussion

Källförteckning

Utdrag

1. Hur blev Sverige demokratisk?

Freden, vaccinet och potatis

I Sverige startade demokratiseringen runt 1800-talet. Det har varit en orolig tid med krig i stora delar av Europa. Sveriges kung Gustav III hade mördats och hans son Gustav IV hade tvingats ta över tronen bara 13 år gammal. Mordet på kungen hade inspirerats av den franska revolutionen, vilket fick Gustav IV att hata allt som hade med revolutionära tankar att göra vilket medförde kontroll av kyrkan, teatrar, tidningar och universitet för att stoppa revolutionära ideér. Eftersom kungen avskydde allt som hade med Frankrike att göra så valde Sverige att inte ställa sig på Frankrikes sida när landet tvingades välja mellan att förklara krig mot Storbritannien eller hamna i konflikt med Ryssland. Ryssarna anföll då Finland och Frankrike tillsammans med Danmark förklarade krig mot Sverige. Kriget gick dåligt för Sverige och vi förlorade en tredjedel av landet. Det var den hårdaste fred landet någonsin slutit.

Som ett resultat av den stora förlusten och ett stort missnöje av hur kungen hade styrt landet avsattes Gustav IV. Sveriges befolkning var inte bara missnöjda med kungen utan också mot det enväldiga styrelsesättet. Av den anledningen samlandes riksdagen år 1809 och en fyraståndsriksdag infördes där makten delades mellan kungen och riksdagen, men den dömande makten förflyttades till Högsta domstolen. Det nya ...

...Kvinnan och jämställdhetskampen

Runt mitten av 1800-talet infördes även småskola för att förbereda barn som inte hade tillgång till
hemskolning. Folkskolan var i en utsträckning en skola för de fattiga där kyrkan gick in och hjälpte till att
lära barnen att läsa. Att kunna läsa är nödvändigt ur demokratisk synpunkt för att förstå och kunna påverka
sin situation eller samhället.
År 1846 avskaffades skråväsendet som tvingade folk genom en lång process att först arbeta som lärling
därefter gesäll. I och med avskaffandet av skråväsendet kunde man lättare välja yrke och inte tvingas
genomgå den långa processen från lärling till gesäll. Skråväsendet hade också till uppgift att kontrollera att
varorna var bra och såldes till ett rimligt pris. Konventikelplakatet upphävdes också 1858 vilket medförde att
det blev tillåtet att lämna statskyrkan men att man samtidigt var medlem... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges demokratiseringsprocess | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.