Sveriges demokratiska utveckling | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • Godkänt
  • 1
  • 303
  • PDF

Sveriges demokratiska utveckling | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som kort redogör för Sveriges demokratiska utveckling samt vilka reformer som ledde till allmän och lika rösträtt.

Notera att källor saknas.

Utdrag

I och med industrialiseringen och kapitalismen skapades de nya sociala förhållanden i Europa, men trots det var de stora ekonomiska skillnader fortfarande en verklighet. Med dåliga förhållanden i arbetsmiljöer och brist på rättigheter och talan skapades folkrörelser som krävde inflytande. Dessa skapade i sin tur fackföreningar, mötesplatser osv. Som följd av arbetarnas fattigdom skapades därför socialismen. Liberalismen skapades ur upplysningsidéerna där individens värde betonades och individens rättigheter var viktiga synpunkter, man diskuterade bl.a. ekonomiska rättigheter såväl som politiska rättigheter. Liberala förespråkare var oftast folk från medelklassen. 1809 infördes en ny grundlag för... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges demokratiska utveckling | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.