Sveriges Ekonomi och Näringsliv

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 2
 • 1770
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Sveriges Ekonomi och Näringsliv

En redogörande fördjupningsuppgift kring Sveriges ekonomi och näringsliv. Eleven beskriver bland annat vad "ekonomi" innebär, vad riksbankens uppgift är samt vilka olika typer av ekonomier det finns (exempelvis marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi).

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Idag har Sverige en av de mest utvecklade och välfungerande ekonomier i världen, med det har inte alltid varit så. Vår levnadsstandard är idag mycket högre än vad den var för till exempel hundra år sedan. Detta beror främst på den typ av teknik som har tillkommit sedan människor började urbaniserat sig och den demografiska transitionen slog i taket.

Det svenska näringslivet har utvecklats från att vara ett simpelt naturbruk till att baseras på industri- och tjänstproduktion. Det tre övergripande målen som finns för den svenska ekonomin är tillväxt, stabilitet och rättvis inkomstfördelning. Detta är något som vi ska rikta in vår ekonomi för att fungera idag och i framtiden."... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges Ekonomi och Näringsliv

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  DET ÄR RIKTIGT FINT SKRIVIEN MEN KÄLLOR SAKNAS
 • 2014-02-25
  Riktigt bra skrivet,helt perfekt
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  dasdasdasdasdasdasdada
 • 2014-02-14
  så där men mycket fakta ändå.