Sveriges energianvändning i framtiden | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 3
  • 1048
  • PDF

Sveriges energianvändning i framtiden | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om Sveriges energianvändning under 1900-talet och framåt, samt hur landets energianvändning kan komma att se ut i framtiden. Dessutom diskuteras hur naturen och miljön mår och vilka energikällor vi får hushållsel från.

Innehåll

- Syfte/Bakgrund
- Sveriges energi idag
- Sveriges energi i framtiden
- Diskussion och analys
- Källor (löpande i texten)

Utdrag

Sveriges totala energianvändning från 1970 till 2008 ökade från 375 TWh till 397 TWh. Den tidsperioden är ungefär densamma räknat idag till 2050 och ökningen bör vara något densamma. Att ökningen inte blev större beror dels på den snabba energieffektiviseringen och dels på energibytet från kemiskt bränsle till el.
I framtiden förväntas det att vissa människor ska ha möjlighet att producera sin egen elektricitet från eget biobränsle, egna vindkraftverk eller... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges energianvändning i framtiden | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.