Sveriges flyktingmottagande | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • C
  • 3
  • 528
  • PDF

Sveriges flyktingmottagande | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Samhällskunskap 3, som handlar om Sveriges flyktingmottagande under 2015. Här beskrivs hur många som invandrat till Sverige under året, hur många av dem som är flyktingar baserat på vilka länder de kommer från, samt hur de flyktingar som kommit till Sverige är fördelade i landet.

Uppgiften utgår från följande frågeställningar:

1. Hur många har kommit till Europa
2. Hur ser fördelningen ut? Hur många har Sverige tagit emot?
3. Hur ser fördelningen ut mellan kommunerna?

Utdrag

Vid halvårsskiftet år 2015 var Sveriges folkmängd 9 793 172 personer vars 4 894 904 var kvinnor och 4898 268 var män. Efter halvårsskiftet har befolkningen ökats med 20 000 kvinnor och 26 000 män. Den här folkökningen har skett i alla län förutom Norrbotten och i åtta av tio kommuner. Den största ökningen har setts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ökningens främsta orsak är den höga invandringen. Enligt SCB är var fjärde invandrad person medborgare i Syren eller Eritrea.

Under första året invandrade 59 854 till Sverige, vilket var 6 procent fler än motsvarande period året innan. Den största invandringsgruppen var syriska medborgare och stod för 12 161 personer. Totalt invandrade 160 000 personer i Europa.

Den 22:a september röstade EU:s migrations- och inrikesministrar ja till EU-kommissionens förslag om att... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges flyktingmottagande | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.