Sveriges historia | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • B
  • 8
  • 4354
  • PDF

Fördjupningsarbete: Sveriges historia | Fördjupningsuppgift

Det här är en utförlig fördjupningsuppgift som redogör för hela Sveriges historia, från det att landet bildades och fram till idag. Vissa viktiga enskilda händelser som påverkat historiens gång redogörs för.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Sverige formas
- Fram till 1500-talet
-- Sverige kristnas
-- Digerdöden
-- Kalmarunionen
- Tiden emellan 1500-1850
-- 30-åriga kriget
-- Industrialismens intåg i Sverige
-- Frihetstiden
- Från 1850 till 2015
-- Utvandringen till Amerika
-- Socialdemokratins dominans
-- Sverige ansluter sig till EU
- Framtiden

Utdrag

Vilket år Sverige uppstod är väldigt svår att sätta fingret på då Sverige uppstod ur flera olika små nationer så som Svealand och Götaland. Det finns många olika årtal som man skulle kunna säga var året då Sverige grundades. Historiker har inte kommit överens om exakt när Sverige blev ett land. Vissa menar på att det var 1523 då Gustav Vasa som hade blivit kung efter att ha besegrat den danska kungen Kristian II i ett uppror. Den 6 Juni 1523, vilket även blev vår nationaldag, var det sista gången ett annat land ägde Sverige vilket visar att Sverige blev en självständig nation.1523 var även året då Vasa gjorde Sverige till en stat med en kungamakt som gick i arv.

En annan populär teori är att Sverige grundades redan på 990-talet då Olof Skötkonung blev Svearnas och Götarnas första gemensamma kung och kom sig att kallas Sveriges första kung. Inte nog med det så blev han även en stor del av att Sverige kristnades och ska därför varit en stor faktor till att Sverige blev just Sverige.
Andra hävdar att Sverige blev Sverige redan på 1200- talet och framåt. Det var då Valdemar Birgersson, Magnus Ladulås ,Birger Jarl tog över ( i kronologisk ordning). Det var främst Birger Jarl då som ska ha bildat Sverige då han hänsynslöst dödade alla upprorsmän som stred emot honom och stred för Svitjod, som då svearnas så kallade land. Med upprorsmännens död så försvann även Svitjod och blev en del av det som nu kallas Sverige.

Med alla dessa infallsvinklar skulle jag ändå vilja säga att Sverige blev ett land för första gången tidigt på medeltiden, runt 1000-1100 talet någon gång... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges historia | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.