Sveriges lagar och ekonomi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • D
 • 6
 • 2569
 • PDF

Sveriges lagar och ekonomi | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om Sveriges lagar och landets ekonomi. Första frågan handlar om lagar och regler i arbetslivet och hur arbetsmarknadens parter resonerar, medan andra frågan tar marknads- och planekonomi samt Sveriges blandekonomi.

Lärarens kommentar

Fråga 1: Du diskuterar den svenska lagstiftningen kring arbetsmarknaden på ett bra sätt. Men vad händer med MBL, LAS, Arbetsmiljölagen, Jämställdhetslagen och Lagen om etnisk diskriminering när vi fördjupar vårt samarbete inom EU. Svaret på denna fråga är avgörande för om den s.k. svenska modellen och saltsjöbadsandan skall överleva. Detta är en aktuell fråga vilket kan ses i att förhandlingarna mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationen för snart två år sedan bröt samman när man diskuterade ett nytt saltsjöbadsavtal och i november 2012 utmanades denna anda rejält i och med förhandlingarna mellan SAS och facket när företaget hotades av konkurs. Fundera gärna mer kring hur du ser på framtidens arbetsmarknad vilka trender kan du se i kristallkronan, t.ex. hur skall vi lösa frågan om ungdomsarbetslösheten?

Fråga 2: Bra svarat på en så pass stor fråga men använd inte wikipedia eller flashback som källa. På dessa sidor kan vem som helst vara författare till texten utan att du eller jag vet något om denna individ eller dess agenda. Denna individ kan vara Pelle 14 (högstadieelev), Asra 55 (statsminister), Omar 43 (professor) eller Magdalena 62
(nationalist), eftersom vi inte vet är inte källan tillförlitlig, mycket av det som står på dessa sidor är bra, korrekt och intressant men vi vet inte. Istället bör du t.ex. använda dig av ne.se eller tidningsartiklar som källor i framförallt samhällskunskap.

Innehåll

Fråga 1.
a) Sammanfatta de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet. Ledord: Kort och koncis grundläggande fakta
b) I Sverige styrs förhandlingarna på arbetsmarknaden utifrån den s.k. saltsjöbadsandan och den svenska modellen Vad menas med detta och hur har detta påverkat utvecklingen på arbetsmarknaden sedan de infördes? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.
c) Hur man ställer sig till lagarna på arbetsmarknaden handlar om var man befinner sig politiskt samt såklart om man är arbetsgivare eller arbetstagare. Den arbetsmarknadslag som diskuterats flitigast på den politiska arenan de senaste åren är LAS. Ta reda på hur man argumenterar om man tycker att lagen borde ändras respektive behålla sin nuvarande form samt vilken sida inom svensk politik är det som företräder vilken sida?

Fråga 2.
a) Hur fungerar en marknads- respektive planekonomi i teorin? Ledord: Kort och koncis grundläggande fakta
b) Vilka för respektive nackdelar finns det med dessa system? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.
c) Sverige är en typisk blandekonomi. Men hur har fördelningen av plan- respektive marknadsekonomi förändrats från 1945 fram till idag? Vilka faktorer är det som har påverkat denna utveckling och hur tror du det ser ut i framtiden, kommer vi få mer eller mindre planekonomiska inslag i det svenska samhället? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss med hjälp av egna slutsatser som är förankrade i externa källor som fördjupar diskussionen.

Utdrag

Den snabba utvecklingen av Sverige från jordbruks- till industriland ledde till att konflikterna mellan arbetsgivarna och arbetarna ökade och blev mer och mer skadliga för samhället. 1938 slöts därför ett avtal mellan Svenska Arbetsgivarföreningen(SAF) och Landsorganisationen(LO) som kallas för Saltsjöbadsavtalet. Man kom överens om att utan statens inblandning lösa frågorna i arbetsmarknaden själva och hur förhandlingar emellan dem skulle ske om till exempel villkor vid anställning och löner. För att förhindra eventuella konflikter som skulle kunna bli samhällsskadande satte man också... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges lagar och ekonomi | Frågor och svar

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-08-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  allt är bar och tydlig samt kan förstå direkt utan krongligt
 • 2016-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jättebra. Väldigt tydligt och bra!
 • 2017-05-10
  mycket bra ......................
 • 2017-01-12
  det var väldigt braaaaaaaaa