Sveriges Radio | Mediabevakning | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Estetisk kommunikation 1
  • C
  • 5
  • 1667
  • PDF

Sveriges Radio | Mediabevakning | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift med fokus på mediabevakning, som granskar och ger en övergripande bild av Sveriges Radio. Eleven diskuterar företagets historia och utveckling genom tiderna, samt företagets struktur och finansiering. Även olika utrikes- och inrikes händelser som relaterar till Sveriges Radio lyfts fram.

Innehåll

Sveriges Radio

- Historik och utveckling
- Företagsstruktur och finansiering
- Analys och kritik
- Källor
- Källkritik

Utdrag

1925 sände det som så småningom skulle komma att bli Sveriges Radio sitt första program, då under företagsnamnet AB Radiotjänst. Programmen varade några timmar i varje kväll och sändes endast i en kanal. Efter 30 år startade utbudet att utvidgas och man började sända i flera kanaler. I samband
med detta bytte bolaget även... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges Radio | Mediabevakning | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.