Sveriges riksdag och regering | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 5
 • 2228
 • PDF

Sveriges riksdag och regering | Frågor och svar

Frågor och svar kring Sveriges riksdag och regering. Fokus ligger bland annat på riksdagens uppgifter, skillnaden mellan riksdag och regering, valprocessen, svenska grundlagar, utskott i riksdagen, och uppgifterna i kommun och landsting. Vidare redogör eleven utförligt för Montesquieus teori kring den "tredelade makten" samt reflekterar kring hur det skulle gå till om Sverige antog en ny lag om sockerskatt.

Innehåll

RIKSDAGEN

- 1. Nämn ett annat ord för grundlag.
- 2. Vilka val har vi samma dag i Sverige vart 4e år?
- 3. Vilka är riksdagens arbetsuppgifter?
- 4. Vilka är regeringens arbetsuppgifter? Svara utförligt.
- 5. Nämn tre utskott i riksdagen. Vad gör utskotten?
- 6. Vad är en motion respektive proposition?
- 7. Förklara ordet parlamentarism.
- 8. Hur utses vår statsminister?
- 9. Vilka grundlagar har Sverige? Beskriv dessa. Vilken är viktigast?
- 10. Vem är vår statschef?
- 11. Hur utses vår statschef?
- 12. Vilka uppgifter har kommunen respektive landstinget?
- 13. Hur kan riksdagen kontrollera regeringen? Ge ex.
- 14. Vem var Montesquieu och vad menade han med "den tredelade makten"? Redogör utförligt för teorin.
- 15. Redogör för hur det skulle gå till om Sverige skulle anta en ny lag om sockerskatt. Vilka skulle effekterna bli?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

3. Vilka är riksdagens arbetsuppgifter?
Riksdagen utgörs av de 349 ledamöter folket röstat in. Riksdagen beslutar om bl.a. om lagar. De lägger fram lagförslag, så kallade motioner, som sedan går till lämpat utskott där de ses över och förbereds inför votering. Om omröstningen får färre än 175 nej-röster så går förslaget igenom. Riksdagen beslutar om... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges riksdag och regering | Frågor och svar

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  bra man kan lära sig nåt
 • 2015-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  dxfdssfdrfgfdgdgtfgththgfh
 • 2015-11-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Superbra!!!!!!!!!!!!!