Sveriges språkhistoria | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 3
 • 958
 • PDF

Sveriges språkhistoria | Sammanfattning

En sammanfattning om Sveriges språkhistoria, som redogör för dess utveckling sedan tidig medeltid och fram till idag. Eleven berättar även kort om den indoeuropeiska språkgruppen.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Svensk språkhistoria

- Urnordiska
- Runsvenska
- Fornsvenska
- Äldre nysvenska
- Yngre nysvenska
- Nusvenska

Utdrag

Alla språk i världen härstammar från grundspråket ”Indo-Europeiska språk”, efter det delades språken upp i två olika kategorier, Europeiska språk och Indo-Iranska språk. Där tillhör Svenskan de europeiska språken. Efter den indelningen, delas de europeiska språken in i tre olika grenar, de romanska språken, de germanska språken och de slavobaltiska språken. Där går svenskan in i de germanska språken. Efter den greningen, delas de germanska språken in i ytligare tre grenar, västgermanska, nordgermanska och östgermanska. Svenskan tillhör de nordgermanska språken och är framförallt släkt med det norska språket. Men andra språkgrannar är även danskan, isländskan och färöiskan.
Urnordiska (- 800)
Det svenska språket som vi har idag, har inte alltid sett ut som det gör idag, utan från början bestod svenskan av något som kallas urnordiska, detta är något som är väldigt diffust, något som det inte finns så mycket fakta om. Men det man vet är att det fanns ca 200 korta runinskrifter, 50 av dessa har hittats i Sverige. Runraden hade 24 tecken, dessa skrevs i stenblock, men också i ben och trä.

En mycket viktig del av det urnordiska språket var i-omljudet, som satte spår i de germanska språken. I ord som har i-ljud i ändelsen, så betonas... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges språkhistoria | Sammanfattning

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  skönnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt klar med uppgift nu tack man
 • 2015-06-09
  Om man vill ha en sammanfattning den är bra
 • 2016-08-19
  ett mycket bra arbete
 • 2016-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättttttttttte braaaaa