Sveriges statsskick | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 6
  • 2042
  • PDF

Sveriges statsskick | Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgift som handlar om Sveriges statsskick med utgångspunkt från de tre olika nivåer som Sverige styrs utifrån, nämligen den nationella, regionala och lokala nivån.

Innehåll

Nationell nivå
Regional nivå
Lokal nivå
Regeringsformen
Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandrefrihetsgrundlagen
Sverige och Kina
Val av källor
Källor

Utdrag

Det svenska politiska systemet

Sverige är ett land med demokrati och det är det svenska folket som väljer fram vem det är som ska styra i landet. Detta beslut avgörs i ett så kallat ”val” som inträffar var fjärde år. I vissa fall missköter det nya partiet som valts fram eller så är partiet inte kapabelt att styra i Sverige och då kan det bli ett omval där man röstar fram ett nytt parti. (2)
Sveriges styrs på tre olika nivåer:
1. På en nationell nivå där det är riksdagen och regeringen som styr.
2. På en regional nivå där det är landstingsfullmäktige som styr.
3. På en lokal nivå där det är kommunfullmäktige som styr över en kommun.
För att man ska få rösta måste man uppfylla två krav: Individen ska vara en svensk medborgare och ska ha fyllt 18 år senast på valdagen. Uppnår du dessa krav får du rösta till riksdagen, landstinget och kommunen. Om du däremot inte är en svensk medborgare har du rätten till att rösta i kommunalvalet om du har varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år. (1,2)
Valen som inträffar i Sverige är fira, detta innebär att ingen annan får bestämma hur du ska rösta. Valen är även hemliga eftersom det inte finns något krav på att man ska tala om för någon hur man röstat. Valen är även direkta och man röstar direkt på de politiker som man själv anser ska vara med och bestämma. (2)
Som tidigare sagt styrs Sverige på tre olika nivåer: Nationell nivå, regional nivå och lokal nivå. För att klargöra vilken påverkan de olika nivåerna har kommer det att klargöras nedan.

Nationell Nivå
Riksdagen består av 349 politiker som representerar olika partier och det är riksdagen som stiftar Sveriges lagar. Resultatet från valet är det som avgör hur många av de 349 platser som ett politiskt parti får i riksdagen. För att ett politiskt parti ens ska kunna få en plats i riksdagen ... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges statsskick | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-11-20
    texten hjälpte mig mycket