Sveriges statsskick | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 5
  • 1884
  • PDF

Sveriges statsskick | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om Sveriges statsskick.

Innehåll

1. Det mest omfattade riksdagsarbetet sker i utskottet. Vad är ett utskott och vad är utskottens uppgift i riksdagen:
3. Vi röstar i september vart fjärde år i Sverige. I vilka val röstar vi till och vem får rösta till vad?
3. Bland riksdagens ärenden hittar vi propositioner och motioner. Vilken är skillnaden.
4. Vad innebär det att ett land är en s.k konstitutionell monark?
5. Vad är en koalitionsregering respektive en enpartiregering för någonting?
6. Vad är minoritetsregering respektive en majoritetsregering för någonting:
7. Vad är ett departement och vem är chef för ett departement
8. Vad är länsstyrelsen för någonting
1. Vad är riksdagen för något och vad är riksdagens fyra viktigaste uppgifter?
2. Hur går det till när en regering bildas och vilka är regeringens fyra viktigaste uppgifter
3. a) Vad är regeringsformen för någonting och säger den?
b) Vad är riksdagsordningen för något och vad säger den?
4. I riksdagsvalen måste ett parti ha fått minst 4% av rösterna för att komma in i riksdagen. Varför tror du vi egentligen har en sådan här småpartispärr?
5. Berätta lite om kommuner och vilka kommunernas politiska huvuduppgift är?
6. Berätta lite om landsting och vilka landstingens politiska huvuduppgifter är.?

Utdrag

1. Det mest omfattade riksdagsarbetet sker i utskottet. Vad är ett utskott och vad är utskottens uppgift i riksdagen:

I Sveriges riksdagen fattas hundratals beslut varje år. Det som driver riksdagsarbetet är de 15 utskotten med respektive 17 riksdagsledamöter. Dessa utskott förbereder riksdagens beslutsfattande och när utskotten har presenterat sitt förslag till beslut behöver alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. Utrikesutskottet behandlar utrikespolitik, försvarsutskottet försvarspolitik osv.

Syftet med utskotten är att det blir möjligt för ledamöterna att specialisera sig i olika områden inom politiken eftersom det annars skulle vara svårt för riksdagsledamöterna att hinna med om alla propositioner och motioner som riksdagen ska ta ställning till. (riksdagens rådgivning)

3. Vi röstar i september vart fjärde år i Sverige. I vilka val röstar vi till och vem får rösta till vad?
I Sverige röstar vi samma dag till riksdagsval, Europa parlamentet och landsting och kommuner val. Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt i riksdagsval. Även folkbokförda i Sverige får rösta. I riksdagen finns det 349 plaster att fördela. Antalet platser ett parti får är i förhållande till antalet röster partier fått. Huvudregeln är att ett parti måste minst få 4 procent av rösterna för att komma in i riksdagen.

När det gäller val för kommun och landsting är kraven att du behöver:
• vara svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
• vara medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
• vara medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

När det gäller rösträtt för EU:
• är svensk medborgare och är ... Köp tillgång för att läsa mer

Sveriges statsskick | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.